• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

     • Milí žiaci 9. ročníka, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V rámci jednotlivých kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

      Cieľom kurzov bude  príprava a precvičenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach. Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  90 minút.

      Podrobnejšie informácie k prihláseniu nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

     • Súťaž FiNNkvíz

     • Naši žiaci z 1. a 2. ročníka sa zúčastnili krajského kola súťaže FiNNkvíz a ukázali, že majú skutočne pevné základy finančnej gramotnosti. 

      Súťaž FiNNkvíz je viac ako len test vedomostí. Je to príležitosť pre našich žiakov rozvíjať a prehlbovať svoje logické a analytické myslenie, ako aj kritické myslenie.

      V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby mladí ľudia vedeli spravovať svoje financie. Kontrolovať príjmy a výdavky, orientovať sa v prostredí bánk a bankových produktov, vedieť sporiť a investovať, a dokonca myslieť na dôchodok už na začiatku svojej pracovnej kariéry.

      Naši žiaci ukázali, že sú na správnej ceste k tomu, aby sa stali finančne zdatnými dospelými.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž FiNNkvíz.

     • Festival podnikavosti 2024

     • 16. 4. 2024, sme sa zúčastnili úžasného podujatia v Banskej Bystrici, ktoré bolo plné inšpirácie a podnikateľského ducha! Naši druháci sa stretli s úspešnými podnikateľmi, počuli ich príbehy a získali cenné rady.

      Inšpirácia od hosťa: Naši študenti mali možnosť stretnúť sa s výnimočným hosťom, ktorý im ukázal, ako sa nikdy nevzdávať a ako premeniť výzvy na príležitosti.

      Príbehy rovesníkov: Naši žiaci sa dozvedeli, ako ich rovesníci rozbiehajú svoje nápady s minimálnym štartovacím kapitálom (100€) a ako sa dá dosiahnuť úspech aj z nuly.

      Obálková výzva: Žiaci sa zúčastnili zážitkového cvičenia, ktoré ich podnikavosť rozvinulo za iba 60 minút!

      Rozbehni sa! Academy: Spoznali sme program, do ktorého sa každoročne zapája aj naša škola a ktorý podporuje mladých podnikateľov.

      Tento festival nás inšpiroval príbehmi ľudí, ktorí úspešne rozbehli svoje podnikanie. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival podnikavosti 2024 .

     • Oznam- ZRPŠ

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 18.4.2024 o 16:00 hod. v kmeňových triedach.

      Prosíme o účasť kvôli voľbám do Rady školy. 

     • Návšteva konzultanta v študentskej firme WeL

     • Študentskú firmu WeL dnes navštívil konzultant pán Ing .Dušan Vajda, ktorý je už osem rokov dobrovoľným konzultantom študentských firiem na našej škole. Je nielen bývalým absolventom našej školy, ale vo firme zastáva každoročne funkciu predsedu dozornej rady. Študentská firma je fiktívnou akciovou spoločnosťou a bola založená v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia v triede III.L. Na začiatok pán konzultant prerozprával svoj profesijný príbeh. Firmu predstavil jej prezident žiak Matúš Lacza. Konzultant sa podrobne zaujímal o správy činností jednotlivých oddelení. Každý viceprezident mu poskytol informácie, či realita činnosti zodpovedá vypracovanému podnikateľskému plánu. Zaujímalo ho, aké výrobky študentská firma vyrába, kto sa podieľa na výrobe, ako sa skutočnosť podnikania odchyľuje od plánu, diskutovali sme o  nákladoch, ale aj výnosoch z nášho predaja. Taktiež sme navrhovali ďalšie kroky, ktoré chceme ešte v našej firme podniknúť. Dnešné stretnutie nám prinieslo veľa nových nápadov a bolo naozaj inšpiratívne. A myslím, že každého člena našej študentskej firmy v istom smere obohatilo.

     • Súťaž ENERSOL

     • Sme nadšení, že sa naša práca GraviMobil prebojovala do celoštátneho kola ENERSOL!

      GraviMobil je inovatívny model poháňaný gravitáciou, ktorý ukazuje, ako môžeme efektívne využívať alternatívne zdroje energie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ENERSOL.

     • Krajské kolo ekonomickej olympiády

     • Jakub Kmeťko z triedy IV. L sa vo februári 2024 zúčastnil Krajského kola ekonomickej olympiády. Konalo sa v Banskej Bystrici. Spomedzi 57 účastníkov sa umiestnil na peknom 16.mieste. Vo všetkých krajoch sa Ekonomickej olympiády zúčastnilo celkom 580 žiakov, preto sme na výsledky museli dlhšie čakať. Do celoštátneho kola postupuje 50 najlepších. Srdečne gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo ekonomickej olympiády.

     • Exkurzia počas PRAXe

     • Dňa 3.4. sa žiaci odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách z II.ATt zúčastnili v rámci predmetu PRAX tradičnej exkurzie. Teraz to bolo v spoločnosti ŽSR - sekcia EE a konkrétne sa oboznámili s pracoviskom OTV - opravy trakčného vedenia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia počas PRAXe.

     • Živá kniha

     • 27.3.2024 sme v našej škole privítali Ing.Petra Abraháma z firmy Continental- absolventa našej školy. Príbehom svojej životnej a kariérovej cesty môže byť inšpiráciou pre mnohých, dnes si jeho úprimné slová vypočuli žiaci prvého ročníka. Živá kniha- výborný nástroj kariérového poradenstva. Ďakujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Živá kniha.

     • Úspech! Úspech! Úspech!

     • Úspech je opojný, nákazlivý, ale aj opakovateľný. A tak zdieľajte s nami fantastickú správu z prvého dňa tohto týždňa. Náš skvelý JAKUB KMEŤKO zo IV.L triedy je druhý najlepší nemčinár na Slovensku! Získal 2. miesto v Celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

      BLAHOŽELÁME A PRAJEME MU VEĽA ŽIVOTNÝCH ÚSPECHOV!

     • Easter aktivite

     • Happy Easter!

      Veľká noc sa blíži a my sme si dnes 25.3 predstavili ojedinelé tradície osláv veľkonočných sviatkov v niektorých kultúrach sveta. Kým u nás je to o "šibačke a oblievačke", v iných krajinách sa hľadajú schované vajíčka, púšťajú šarkany, alebo sa deti prezliekajú do čarodejníckych kostýmov. Okrem toho sa študenti tematicky zabavili - vytvorili si svoje vlastné veľkonočné ozdoby.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Easter aktivite.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/